ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

hwsfUncategorized

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσίου Σκι (Ε.Ο.Θ.ΣΚΙ) κατά την συνεδρίαση αυτού της 28ης Ιανουαρίου 2021, αποφάσισε την σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που θα γίνει 29 Μαρτίου 2021.(ΑΡΧΕΙΟ)