Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσίου Σκι (Ε.Ο.Θ.ΣΚΙ) κατά την συνεδρίαση αυτού της 28ης Ιανουαρίου 2021, αποφάσισε την σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που θα γίνει 29 Μαρτίου 2021.(ΑΡΧΕΙΟ)