Πρόσκληση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 14/6/2021