Πρόσκληση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 26.10.2021