ΟΔΗΓΙΕΣ & ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΟΛΗΣ Γ΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΣΚΙ

hwsfUncategorized

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Γ’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΣΚΙ (ΦΕΚ 5452, Β’/25-11-2021)

Για τη συμπλήρωση της Αίτησης συμμετοχής στην Σχολή Προπονητών ΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΣΚΙ Γ΄ Επιπέδου, στην Αθήνα.

Η αίτηση μαζί με τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά, θα πρέπει να κατατεθούν ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο: https://eservices.gga.gov.gr/ ή μέσω της ιστοσελίδας της ΓΓΑ, πεδίο ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ – ΣΧΟΛΕΣ, μέσω της Υπηρεσίας τηλε-υποδοχής αιτημάτων

  1. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων σπουδαστών, είναι αποκλειστικά το διάστημα από 06/12/2021 έως 04/01/2022. Όλα τα δικαιολογητικά, μαζί με την αίτηση, θα πρέπει να κατατεθούν εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας.
  2. Οι πτυχιούχοι ΑΕΙ/TEI, δεν υποχρεούνται να παρακολουθήσουν όσα μαθήματα περιλαμβάνονται στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των Σχολών τους. Αυτό αποδεικνύεται από τη βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας του οικείου ιδρύματος.
  3. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει ή να συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους έως τις 31/12/2021.
  4. Ενδεικτική ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων της Σχολής είναι το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου 2022. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση με αναλυτική αναφορά στο τελικό Πρόγραμμα Σπουδών, τις ημερομηνίες, τις ώρες και τον τόπο διεξαγωγής των μαθημάτων.
  5. Για την βεβαίωση αθλητικής εμπειρίας, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στην Ομοσπονδία. Η βεβαίωση η οποία θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα επικυρωμένα φύλλα αγώνων, χορηγείται μόνο από την Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσίου Σκι.
  6. Η Ιατρική Βεβαίωση χορηγείται από Ιατρό Παθολόγο ή Γενικής Ιατρικής, Ιδιώτη ή από Δημόσιο Νοσοκομείο. Προσοχή!! ¨Όχι από καρδιολόγο. Η Βεβαίωση δεν πρέπει να έχει εκδοθεί σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους. Πρέπει να αναγράφεται πάνω σε αυτήν η ημερομηνία έκδοσής της καθώς και να είναι ευκρινής η σφραγίδα του Ιατρού (να συμπληρώνεται το σχετικό υπόδειγμα Ιατρικής Βεβαίωσης).
  7. Όπως ορίζουν οι διευκρινιστικές Οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την άθληση στο σύνολο της Επικράτειας, υπό το καθεστώς ειδικών περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID 19 – (21/11/2021)
  8. Για την απόκτηση βεβαίωσης στην ικανότητα κολύμβησης και πρακτικής με διπλό σκι ή Γουέικμπορντ οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν από 05/01/2022 έως 10/01/2022 στον όμιλο Βουλιαγμένης και το κόστος συμμετοχής θα είναι 50€ (το πόσο πληρωμής θα συμψηφιστεί από τα δίδακτρα στους επιτυχόντες).

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνείτε στη γραμματεία της Σχολής κα Ιωάννα Μαραβελίδου (213 131 7057) καθώς και στο τηλέφωνο  (2131317071) ή email στο pmaglaras@gga.gov.gr