Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος

Χριστιάννα Μάμαλη

Αντιπρόεδρος
Ευστάθιος Βεντουρής
Γενικός Γραμματέας
Ara Utudjian

Ταμίας

Αθηνά Καραγιάν

Ειδική Γραμματέας

κα Αριάδνη Σπανού

Έφορος Αγωνιστικού

Γεώργιος Βουρδαχάς

Έφορος Υλικού

Νιόβη Καραβούλη
Εκπρόσωπος Αθλητών
Σωτήριος Κύπριος