ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΣΚΙ Γ’ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2024 της Γ.Γ.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΣΚΙ Γ’ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2024 της Γ.Γ.Α.

Αγαπητοί φίλοι,

Στο πλαίσιο της διάδοσης και ανάπτυξης του αθλήματος που καλλιεργεί η Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσίου Σκι  πρόκειται να διοργανώσει Σχολή Προπονητών Θαλασσίου Σκι Γ΄ Επιπέδου 2024, της Γ.Γ.Α.

Η σχολή εκτιμάται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2024 (κατόπιν έγκρισης της ΓΓΑ) και η διάρκεια της θα είναι  έξι μήνες.

Οι τελικές προϋποθέσεις συμμετοχής, το κόστος και το αναλυτικό πρόγραμμα στη σχολή προπονητών θα ανακοινωθούν με επίσημη προκήρυξη, μετά από τον έλεγχο και την έγκριση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Με στόχο την εκτίμηση του αριθμού συμμετεχόντων, επισυνάπτουμε σχετικό έντυπο το οποίο  οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν στο email της Ομοσπονδίας μέχρι τις 31 Μαΐου 2024, το αργότερο.

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί απλή δήλωση ενδιαφέροντος για τον εκτιμώμενο αριθμό συμμετεχόντων και δεν αποτελεί επίσημη δήλωση συμμετοχής στη σχολή.

Συνημμένα :

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΣΚΙ

Εκτυπώστε το έντυπο

Αναζητήστε και διαβάστε τα άρθρα ανά ετικέτα.

Share :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Σχετικά άρθρα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *